Mustafa Rahmi Balaban’ ın eğitim, din ve din eğitimiyle ilgili görüşleri

Küçük Resim Yok
Tarih
2001
Yazarlar
Akbulut, Tülay
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZET(Mustafa Rahmi Balaban'ın Eğitim, Din ve Din Eğitimi ile İlgili Görüşleri)1988-1953 yılları arasında yaşamış olan Mustafa Rahmi Balaban, İstanbul Dâr'ül-Muallimîn'i bitirdikten sonra 1914'de Avrupa'ya tahsile gitmiş, yedi yıllık süre içinde bildiği Arapça ve Farsça lisanları üzerine İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca'yı da öğrenmiş, psikoloji, felsefe ve pedagoji tahsili yaparak Türkiye'ye dönmüştür.1921-1924 yılları arasında Ankara'da bulunduğu sırada Türk eğitim sisteminin oluşmasına Hakimiyet-i Milliye'deki yazıları, Te'lif Tercüme Heyetindeki aktif çalışmaları ve Birinci Heyet-i İlmiye toplantısındaki katılımları ile katkıda bulunmuştur. 1924 sonrasında ise, İzmir'e dönmüş, ölümü olan 1953 tarihine kadar öğretmenlik mesleğini yürütmüştür.1914 yılından hayatının bitimine kadar hiç durmadan yazan Balaban'ın dokuz yüzün üzerinde makalesi ve seksen kadar te'lif ve tercüme eserine rastlanmıştır.Üç bölümden oluşan bu tez çalışmasında ilk bölümde yaşadığı dönemin fikri hayatına kısaca değinilenerek Ankara'da bulunduğu dönem içinde eğitim sisteminin oluşumdaki aktif katılımlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde Balaban'ın eğitimci yönü ele alınmış, Eğitim-öğretim anlayışı makale ve kitaplarından yola çıkarak incelenmiştir.Son bölümde ise, 1948 sonrası Müslüman Sesi dergisindeki 107 sayıda yer alan din eğitimi ile ilgili görüşleri baz alınarak, din ve din eğitimi ile ilgili görüşleri işlenmiştir.SUMMARY(The view of Mustafa Rahmi Balaban about theology and theological education)After graduation from Istanbul Dar'ül Muallim Mustafa Rahmi Balaban, who lived between 1988-1953, went to Europe for education in 1914. He learned English, German, French and Italian beside the language Arabic, Persian he knew and come back to Turkey by learning psychology and philosophy.When he was in Ankara in the years between 1921-1924 he contrıbuted to Turkish Education's forming with his articles in Hakimiyet-i Milliye and active work in Te'lif Tercüme Heyeti and participating in First Heyet-i İlmiye Meetings.After 1924, he come back to İzmir and worked as a teacher until 1953. Over nine hundred articles and writing and translation of Balaban, who had written without stopping from 1914 to the end of his life, have been found. After his ideological life being stated his active contributions to the forming of educational system when he was in Ankara were mentioned in the first part of his thesis work which consists of three parts. In the second part of Balaban's educational side was handled an his understanding of education was searched by starting from his articles and books.In the last part of his views about theology and theological education which was published in 107 issues of Müslüman Sesi (voice of Muslim) after 1948.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Din Eğitimi
Alıntı
Koleksiyonlar