Meşahirü'n-nisa

Küçük Resim Yok
Tarih
1877
Yazarlar
el-Hac Mehmed Zihni (ö.1911)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Esmânından Evvel Ba-Evvel Mesarif-İ Tabiyesi Ahz Ve İstifâ Kılınmak Ondan Sonrası Müellife Aid Olmak Üzere Cânib-İ Maariften Müellife Mükafat Olarak Bastırılmıştır. Eserin Baş Tarafındaki İlave 4 Sayfada Eserin "Fihrist"İ, Diğer 7 Sayfada İse Müellifin Sair Bazı Asarının Tanıtımı Vardır. Eserin İlk Sayfasına Sayfa Numarası Verilmemiştir. Eserin Yayın Tarihi İç Kapakta 1294, Ketebe Kaydında İse Gurre-İ Muharrem 1295'Dir. Eserin İç Kapağında Matbaa (Darü't-Tıbaati'l-Âmire) Mührü Vardır. Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Darülmuallimîn Kütübhanesi" Mühürleri Vardır. Serlevha Mihrabiyelidir.
Anahtar kelimeler
Biyografi --Kadınlar
Alıntı