el-Kasidetü’l-İstiğfariyye

Küçük Resim Yok
Tarih
1284
Yazarlar
Ebu Medyen, eş-Şeyh Şuayb b.el-Hasen el-Mağribi el-Tilemsani, el-Endelüsi, 594 /1198
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Bekir Efendi