Kronik dissemine langerhans hücreli histiyositozis’in ağız bulguları: Bir vaka raporu

Küçük Resim
Tarih
2012
Yazarlar
Namdar Pekiner, Filiz
Borahan, M. Oğuz
Özbayrak, Semih
Atalı, Canan
Kızılyel, Gizem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Özet
Histiositozis X, histiyosit-türevi hücrelerin prolifeasyonu ile karakterize klinik-patolojik bozukluk spektrumunda kollektif bir terim olarak tanımlanmıştır. Bu lezyonda gösterilen tipik histiositik hücreler Langerhans hücreleri olarak tanımlanmış ve bu durum Langerhans hücre histiositozis olarak gösterilmiştir. Kronik yayılmış Langerhans hücreli histiositozis kemik, deri ve iç organları içine alan bir hastalıktır (Hand-Schüller-Christian hastalığı). Kronik yayılmış Langerhans hücreli histiositozis triadı- kemik lezyonları, ekzoftalmi ve diabetus insipidus- kronik yayılmış hastalıkların çok azında gözükür. Kronik yayılmış hastalıkta sıklıkla morbidite görülür, fakat hastalık yüzünden az sayıda ölümle sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı 34 yaşındaki erkek hastada görülen Kronik yayılmış Langerhans hücreli histiositozis hastalığını sunmaktır. Klinik muayeneye ek olarak hastaya medikal, panoramik ve histolojik inceleme yapılmıştır. Radyolojik ve histolojik dental pratikte önemlidir ve klinisyenler dental ve mukozal anomalilerin varlığında dikkatli olmalıdır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Langerhans hücresi, Kronik yayılmış Langerhans hücreli histiositozis, sintigrafi
Alıntı
Koleksiyonlar