İznik Gölü (Bursa-Türkiye) gümüşbalığı (atherina boyeri rısso, 1810)'nın bazı biyolojik özellikleri

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Sevinç, Nursel
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETİZNİK GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri RISSO, 1810)' NIN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİBu araştırmada İznik Gölü'nden Ekim-2012 tarihinde temin edilen 1000 adet Gümüş Balığı (Atherina boyeri RISSO, 1810)'nın yaş, boy ve ağırlık dağılımları ile yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü ve ölüm oranı incelenmiştir.İncelenen bireylerin yaş kompozisyonu 0-4 yaş arasında dağılım göstermektedir. Toplam birey sayısı içinde 2. yaş grubunun diğer yaşlara oranla daha dominant olduğu gözlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi W=a.L2.90 olup balıklardaki büyümenin negatif allometrik olduğu belirlenmiştir.Toplanan örneklere ait kondisyon faktorü (K) ortalama, Fulton katsayısına göre 1.033; (n) değerine göre ise 1.252 olarak bulunmuş ve toplam ölüm oranı % 46.85 olarak hesaplanmıştır.ABSTRACTSOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SAND SMELT (Atherina boyeri RISSO, 1810) IN LAKE IZNIK (BURSA-TURKEY)Age, lenght and weight and age-lenght, age-weight, lenght-weight relationship of sand smelt (Atherina boyeri) was in vestipated by examining 1000 fish specimens from Lake Iznik in October 2012.Distribution of age, lenght and weight with age-lenght, age-weight and lenght-weight relationship of sand smelt (Atheina boyeri) was investipated by examining 1000 fish specimens from Lake Iznik in October 2012. Age groups of the population ranged between I and IV. the most abundant age group was II than in any other study group. Lenght-weight relationship was W=0,011L2,90 and negative allometric growth determined.Average condition factor (K) according to Fulton’s coefficient was found 1.033 and according to (n) value.Average condition factor (K) were found 1.033 and 1.252 according to Fulton’s coefficient and (n) value respectively. Fish mortality rates was calculated as %46.85.ÖZETİZNİK GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri RISSO, 1810)' NIN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİBu araştırmada İznik Gölü'nden Ekim-2012 tarihinde temin edilen 1000 adet Gümüş Balığı (Atherina boyeri RISSO, 1810)'nın yaş, boy ve ağırlık dağılımları ile yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü ve ölüm oranı incelenmiştir.İncelenen bireylerin yaş kompozisyonu 0-4 yaş arasında dağılım göstermektedir. Toplam birey sayısı içinde 2. yaş grubunun diğer yaşlara oranla daha dominant olduğu gözlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi W=a.L2.90 olup balıklardaki büyümenin negatif allometrik olduğu belirlenmiştir.Toplanan örneklere ait kondisyon faktorü (K) ortalama, Fulton katsayısına göre 1.033; (n) değerine göre ise 1.252 olarak bulunmuş ve toplam ölüm oranı % 46.85 olarak hesaplanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Su Ürünleri, Türkiye, İznik Gölü, Bursa, Türkiye, Gümüş Balığı, İznik Gölü
Alıntı
Koleksiyonlar