The effect of perceived task visibility and leadership style on social loafing

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Soylu, Saime Sevil
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Liderlik mekanizması, şirketlerin başarıları ve çalışanların performansları açısından ortak bir öneme sahiptir. Çalışanlar, daha iyi bir çalışma ortamının içerisinde yer almak adına, liderlerinin doğru yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat liderlin varlığı ve liderlik mekanizmaları, sürekli olarak çalışanlarının yüksek performansı adına yeterli olmamaktadır. Bu noktada ortaya çıkan sosyal kaytarma sorunu, 21. yüzyılda, kurumsal yapılar içerisindeki en önemli sorunlardan biridir. Sosyal kaytarma, çalışanların bireysel çalışmaları ile grup çalışmaları arasındaki performans farkından ortaya çıkmaktadır. Çalışanların, bu iki çalışma süreci içerisindeki uygulama farklılıkları, onların sosyal anlamdaki çalışma eğilimlerini de ortaya koymaktadır. Sosyal kaytarma, özellikle grup çalışmalarında, bireylerin düşen performanslarının bir sonucu olarak görülebilir. Çalışanlar, grup faaliyetlerinde, kendilerini gizlemektedirler ve böylelikle de kendilerinden beklenen performansı ortaya koymamaktadırlar. Liderliğin etkisi bu süreç içerisinde, bir kontrol mekanizması içerisinde görülebilir. Fakat bu mekanizmanın varlığı ile birlikte görev görünürlüğü kavramından da bahsetmek mümkündür. Görev görünürlüğü, çalışanların, ortaya koydukları performansın değerlendirme süreçlerine dair algılarını ifade etmektedir. Bu algının adalet yönünde olması çalışanların yöneticileri ile ve şirketleri ile olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır. Aksi bir durumda ise çalışanların adil bir değerlendirmekonusundaki algılamaları olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Bu süreç, özellikle grup çalışmalarında, yüksek performanstan uzak bir faaliyet zincirini ortaya çıkarmaktadır.--------------------leadership mechanism has a common importance in terms of the success of the companies and the performance of the employees. Employees need the right direction of their leaders in order to be in a better working environment. However, the presence of the leader and the leadership mechanisms are not always sufficient for the high performance of his employees. The problem of social loafing that emerges at this point is one of the most important problems in institutional structures in the 21st century. Social loafing arises from the difference in performance between individual and group work. The application differences of the employees within these two working processes also reveal their social working tendencies. Social loafing can be seen as a result of the falling performance of individuals, especially in group work. Employees hide themselves in group activities and thus do not show the expected performance. The impact of leadership can be seen in this process, within a control mechanism. However, with the existence of this mechanism, it is possible to talk about the concept of task visibility. Task visibility expresses employees' perceptions of the evaluation processes of their performance. The fact that this perception is in the direction of justice enables employees to establish positive relations with their managers and companies. Otherwise, employees' perceptions of fair evaluation create negative results. This process reveals a chain of activities that are far from high performance, especially in group work.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Business, İşletme, Leadership, Liderlik
Alıntı
Koleksiyonlar