Kurum kültürlerinin bilgi-belge merkezi varlık ve önemine etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Akbulat, Elif Aydoğdu
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
Bulunduğumuz toplumdaki çalışma alanlarından kamu ve özel kurumlar bu tez konusu için ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Öncelikle iki sektör için de farklı kaynaklardan taranarak elde edilmiş bilgiler ışığında tanımlamalarına, amaçlarına, yönetim şekillerine yer verilmiştir. Konunun ana iskeletini oluşturan kurum kültürü kavramı, her iki sektör için de ayrı ayrı incelenmiştir. Birbirleriyle olan farklı ve ortak yönler tespit edilmiş olup ilgili literatür ve çalışılan kurumlara göre hareket edilmiştir. Tezin amacı; özel ve kamu kurumlarının ayrıntılı tanımlamaları yapılarak örgüt kültürleri ve organizasyon şekilleri incelenip buna bağlı olarak arşivlerin-kütüphanelerin bilinirliği, kullanımı ve ihtiyacı karşılama gibi sorulara anket tekniği yöntemiyle cevap bulmaktır. Bu konunun seçilme nedeni ise; bulunduğum çalışma ortamı dahil kamu ve özel ayırt etmeksizin çalışanlar tarafından bilgi-belge merkezlerinin hak ettiği ilgi ve değeri görmediğidir. Özellikle meslek ile ilgili olan personelin dışındakilerin sadece işinin görüldüğü bir depo mantığının olmasıdır. Bunun dışında işleyişin yeteri kadar hızlı ve pratik olmadığı durumudur. Araştırılan literatür çerçevesinde örnek teşkil etmek adına bir kamu kurumu ile bir özel kurum birbiriyle örgüt kültürü ve bilgi-belge merkezleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda her iki sektör için de; arşiv ve kütüphanelerinden kendi kurum kültürleri etrafında ne kadar duruma hakimler, farkındalar bunlar ortaya konulmuştur.--------------------VABSTRACT Both private and public work sectors that are in the society we live in have been worked through fort his thesis. First of all, for both sectors’ specification, objective and management have been included by using the information that have been gathered by searching different data sources. Constituve of the subject’s main parts, corporate culture has been investigated separately. Similarities and differences are determined and acted according to literature and foundations that have been worked on. Purpose of the thesis is to make detailed definitions of private and public foundations and by investigating cultures and organization methods of institutes, so the questions of awareness, usage and supply the needs of libraries and archives could be answered via questionnaire technique. The reason why this subject has been picked is that information and document centers, which the workplace I work included, is not getting the attention it should be getting. Especially it is only seen as a store being used by people that are not related to the job. And also running is not as practical and fast as it should be. To set an example within the frame of investigated literature a public institute has been compared to a private one in terms of organizational culture and info-document centers. In this regard, it has been revealed for both sectors of how they are aware of archives and libraries around their own corporate culture.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Knowledge management, Bilgi yönetimi
Alıntı
Koleksiyonlar