Avrupa edebiyatı muhtasar tarihi

Küçük Resim Yok
Tarih
1928
Yazarlar
Tieghem, Philippe von
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Maarif Vakâleti
Özet
Açıklama
Maarif Vekâleti Talim Ve Terbiye Dairesi’nin 4 Kanun-I Sani 1928 Tarih Ve 336/20 Numaralı Emri Mucibince Birinci Def'a Olarak 3000 Nüsha Basılmıştır. Eser Adı Başında, “Rönesanstan Beri” Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Mührü Vardır. Eserin İç Kapağında "Maarif Vekaleti"Nin Amblemi Vardır.
Anahtar kelimeler
Avrupa Edebiyatı Tarihi Edebiyat - Tarih Ve Eleştiri
Alıntı