Sermaye akımlarının kredi kanalı yoluyla büyümeye etkisi: Türkiye örneği

Küçük Resim Yok
Tarih
2017
Yazarlar
Özkan, Levent
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETUluslararası sermaye akımlarının ülke ekonomilerine birçok etkisi söz konusuolmaktadır.ABSTRACTInternational capital flows have many effects on the country economies.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Uluslararası, Yabancı sermaye, Türkiye, Türkiye, Ekonomik durum
Alıntı
Koleksiyonlar