Süleyman Seyyid Türk resminde natürmort öncüsü

Küçük Resim Yok
Tarih
2000
Yazarlar
İnce, Gülay
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Özet19. yüzyıl Osmanlı ressamlarından olan Süleyman Seyyid Batılılaşmanın sanatta da kendisini gösterdiği bir dönemde yaşamıştır. Fransa'ya gitmeden önce, İstanhbul'da ders veren Fransız M. Gues ve M. JosephSchranz'dan resim derleri almıştır. 1862 yılındaSultan Abdulaziz döneminde Paris'te Türk öğrenciler için kurulmuş olan Mekteb'i Osmaniye yollanmıştır.Burada da ünlü Fransız ressamları Alexandre Cabanel ve Gustave Boulanger'in atelyelerine gidip resim bilgisini geliştirmiştir. Fransa'da gelişenEmpressyonist akimdan da kismen etkilemiştir. Avrupa'da uzun zamandır gelişmekte olan modern resim anlayışının Osmanlı'daki ilk temsilcilerinden biridir. Diğer yandan, Geleneksel Türk Sanatı'nın da SüleymanSeyyid üzerinde önemli etkileri olmuştur. Süleyman Seyyid parlak ve saydam renkler kullanan, renkleri titiz bir itinayla karıştıran, tekniğe,çalışma tarzına önem veren, ilk bakışta sezilmeyen,ancak yapıtın kurgusu için gerekli olan gizli bir geometriyi yeğleyen bir sanatçıdır. Yapıtlarını doğaya içten bir hayranlıkla gerçekleştiren Süleyman Seyyid, ışık ve gölgeye bağlı, çoğu kez soğuk tonların hakim olduğu bir renk anlayışını benimsemiştir. Onun yapıtlarının gücü daha çok önemle üzerinde durduğu geometri, denge ve yalınlık karışımından kaynaklanır. Resimlerinde kullandığı renk düzeni de buanlayışı güçlendirir niteliktedir. Renkleri gayet ince sürmüş, iyice dağıtmış, renklere büyük şeffaflık ve tazelik kazandırmıştır. Yapıtlarını oluştururken, Paris'te aldığı eğitimin etkisiyle, doğal gözleme büyük önem veren Seyyid, bu nedenle rahatça çalışabileceği natürmort alanına ağırlık vermiş ve eserlerinin büyük bölümünü natürmortlar oluşturmuştur. Bu eğilimde, dış mekandaçalışmayı güçleştiren dönemin koşulları ve Seyyid'in her bir resim için günlerce çalışma alışkanlığı da rol oynamıştır. Perspektif ustası olan Seyyid, bu gücünü peyzajlar yerine ağırlıklı olarak, son derece incelikle hazırladığı natürmort modellerini resmederken göstermiştir. Natürmortlarına perspektifdışında, geometrik denge, ışık-gölge ilişkisi ve hareket unsurunu da mutlaka eklemiştir. Perspektife hakim olmasına rağmen, bazı eserlerinde perspektifteyanılsamalar yaparak göz aldatmasına gittiği de olmuştur.SummarySüleyman Seyyit is a 19th century Ottoman painter and lived in a period of westernization that began to influence Ottoman arts. Before going to France for further education he has taken courses from the Frenchartists of M. Gues and M. Joseph Schranz who wereteaching in the Ottoman Empire. In 1862 he was sent toMekteb-I Osmani which was set up in France by SultanAbdülaziz for the Ottoman students. There he visitedthe workshops of the French painters Alexandre Cabaneland Gustave Boulanger and improved his knowledge inpainting. He was also partly influenced by theImpressionist movement that developed in France.Seyyit was among the first representatives in theOttoman Empire of the modern painting movement thatwas taking shape in Europe. On the other hand,traditional Turkish Arts has had an important impacton Seyyit's art as well.Süleyman Seyyit is an artist who uses bright andtransparent colors, mixes the colors with delicatecare and who places utmost importance to technique andwork style. He prefers a hidden geometry which cannotbe uncovered in the first instance, but which is amust for the structure of his work. Süleyman Seyyitadores the nature while he creates his pieces. He hasadopted a color usage perspective where there is lightand shade, and most of the time cold tones have theprimacy.The strength of his works stem from the mixture ofgeometry, equilibrium and simplicity. Colorarrangement he uses in his pieces is an indication ofthis style. Colors are slightly and lightlyflattered, are well-dispersed and given transparencyand vividness in his works.With the help of education he received in Paris Seyyitplaces paramount importance to natural observation.Hence he shifted his concentration to the area ofnaturmort. Most of his works are naturmort pieces.The negative impact of the time period he lived inmade it difficult for him to work outside. Seyyit alsogot used to working on each picture for days and days.Seyyit was a master in perspective. In his landscapeworks one cannot see traces of his perspectiveclearly. However, the delicacy and detailing hedeveloped in his perspective is clearly seen in thenaturmort models he painted. He also added geometricequilibrium, light-shade relations and movementeffects in his naturmorts. Although he masters theperspective very well, he has at times resorted to eyeillusions by making use of perspective deformations.
Açıklama
Anahtar kelimeler
RESİM, NATÜRMORT, RESİM SANATI, TÜRK SANATÇILAR, RESSAMLAR, TÜRKİYE
Alıntı
Koleksiyonlar