Edebî eserlerinden hareketle J. P. Sartre’ın tanrı görüşü

Küçük Resim Yok
Tarih
2021
Yazarlar
Tosun, Ayşegül
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Çalışmamızın amacı Jean Paul Sartre’ın edebî eserlerinden hareketle Tanrı görüşünü verebilmektir. Giriş ve üç bölümden oluşan tezimizde, çalışmanın kapsam ve sınırları genel olarak çizildikten sonra Sartre’ın hayatı, eserleri ve felsefesinin kısaca tanıtı
Açıklama
Anahtar kelimeler
Philosophy and religion, Felsefe ve din
Alıntı
Koleksiyonlar