Hukuk-ı düvel: medhal

Küçük Resim Yok
Tarih
1910
Yazarlar
Mahmud Esad Seydişehrî (Maliye Nezâreti Müsteşarı, Mekteb-i Mülkiye ve Darülfünun muallimlerinden)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Mührü Vardır.
Anahtar kelimeler
Uluslararası Hukuk Devletler Hukuku
Alıntı