Mukayeseli hukukta cinsel suç faillerinin kastrasyonu ve ülkemize ilişkin öneriler

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Uzun, Büşra
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETMUKAYESELİ HUKUKTA CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN KASTRASYONU VE ÜLKEMİZE İLİŞKİN ÖNERİLERGünümüzde cinsel saldırı olaylarının ve bilhassa çocukların cinsel istismara maruz kaldıkları vakaların, tespit edilen istatistikler neticesinde sıkça yaşanır hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu tarz vakaların yaşanması, cinsel suç faillerinin cezalandırılmasına ilişkin olarak yetersiz kalınıp kalınmadığına dair tartışmalara yol açmaktadır. Cinsel suçlar kapsamında anlam ifade eden kastrasyon uygulamasının bu noktada alternatif bir uygulama şekli olabileceği günümüz hukukçuları tarafından tartışılmaktadır. Mukayeseli hukukta suçta tekerrürün söz konusu olduğu hallerde, cinsel suç failleri için kimyasal ya da cerrahi kastrasyon uygulamasının ceza, güvenlik tedbiri veya şartlı tahliye koşulu olarak uygulanıyor olması, Türk hukukunda da bu uygulamanın vücut bulabilmesi adına çalışmaların yapılmasına sebep olmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada da, kastrasyon uygulaması mevcut düzenlemeler kapsamında değerlendirilip, Türk hukukunda uygulanabilirliğine ilişkin olarak verilen önerilerle sonuca gidilmiştir.Anahtar Kelimeler: Kastrasyon, kimyasal kastrasyon, cerrahi kastrasyon, hadım, cinsel suç, cinsel suç faili, parafili, pedofili.ABSTRACTCASTRATION OF SEXUAL CRIMINAL OFFENDERS IN COMPARATIVE LAW AND PROPOSALS TO OUR COUNTRYIt is revealed through statistical studies that sexual abuse cases, especially those where children are subjected, have become too common in recent times. And, their frequent occurrence leads to arguments on whether the punishments for the perpetrators of sexual abuse are deterrent enough or not. Contemporary legal experts discuss the castration as a possible punishment method for sexual abuse cases. The practice of chemical or surgical castration, in comparative law, on convicts of sexual abuse as a punishment, security precaution or conditional release provision in recurrence of the crime also brings forth studies that aim to find ways for the implementation of this method in Turkish law as well. In our study, the current practices of castration are evaluated, and their applicability in Turkish law is stated with relevant proposals.Keywords: Castration, chemical castration, surgical castration, sex crime, sexual criminal offenders, paraphilia, pedophilia.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Türkiye, Kamu Hukuku, Türkiye, Ceza Hukuku, Türkiye, Suç ve Suçlular, Hukuk ve Mevzuat, Türkiye, Cinsel Suçlar, Ceza Hukuku, Türkiye, Cinsel Suçlular, Mukayeseli Hukuk, Türkiye, Cinsel Suçlular, Araştırmalar, Türkiye, Kastrasyon
Alıntı
Koleksiyonlar