Kalite fonksiyon yayılımı (QFD) ve pazarlama stratejisi olarak toplam kalite yönetiminde uygulanması

Küçük Resim Yok
Tarih
2002
Yazarlar
Yıldırım, Hakan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETKalite Fonksiyon Yayılımı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz Quality Function Deployment (KFY), en genel tanımıyla, ürün ve hizmetlerin planlanmasına ilişkin bir tasarım prosesi veya metodolojisidir. Bunun yanında KFY, müşterinin tam olarak tatmin edilebilmesi için beklentilerinin ürüne ve üretimin her safhasında kalite güvenirliliğini sağlayacak şekilde tasarıma aktarılmasını da sağlamaktadır. Müşterinin düşünceleriyle başlayan bu sürecin en önemli girdisi de yine müşterilerin düşünceleridir. Müşterilerin istek ve gereksinimleri, yeni veya revizyona tabi tutulmuş ürün ya da hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılan "itici güç"tür. KFY prosesi, bir ekip çalışması sonucunda elde edilen bazı girdileri ve kararları gerektirir. Bu nedenle, söz konusu proses, büyük şirketlerde ortaya çıkan engellerden bir çoğunu ortadan kaldırır ve böylece, pazarlama bölümü elemanlarının müşteri ile ilgili bilgilerinin, ürün mühendislerinin, müşterilerin gereksinimlerine ilişkin bilgi ihtiyacı ile birleştirilmesine yardımcı olur.Başka bir tanımlamada ise KFY'nin amacı: "müşterinin ürünü satın almasını ve bunu sürdürmesini sağlamak için, pazarlanan ürün veya hizmetlerin dizaynından üretimine kadar tüm proseste odaklanmak" olarak gösterilmiştir. Aynı tanımlamada, KFY'nın sistematik özellikleri de vurgulanmakta ve çalışmaların temelini müşterilerin istek ve beklentilerinin oluşturduğu belirtilmektedir.Çalışmamız toplam dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, KFY'nın genel tanımı yapılarak uygulama alanları açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümle, KFY sürecinde kullanılmak üzere veri toplanması ve KFY matrisi tasarımı çalışmalarının yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, KFY uygulama sürecine geniş kapsamlı olarak değinilmiştir.ABSTRACTWe can translate Quality Function Deployment (QFD) as Kalite Fonksiyon Yayılımı in Turkish. It's a product or service planning process and metodology. However, ambitions of this technics is to make quality assurance and customer satisfaction. The most important data of input is customers idea in this process. Team working and decitation of this project are needed. This technic help us to clean difficulty and it helps marketing department to make customer datas.The ambition of the QFD is: "to be focused on all process" (marketing, prurchasing, production..etc). The QFD is a systematic technic and basics of the systematic technics are customers requests.There are four chapters in our thesis work. The first chapter, we tried to explain the applications of this technics by making QFD's general defination.In the second chapter, we tried to collect data from customers and to design method of QFD matrix.In the third chapter, we tried to explain QFD application method and we did an application working in a firm.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Pazarlama, stratejiler
Alıntı
Koleksiyonlar