İslâm ahalinin dûçar oldukları mezâlim hakkında vesâika müstenid malumat

Küçük Resim Yok
Tarih
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Eserin İçerisindeki Resimlerde Ermenilerin Trabzon, Erzincan, Bayburt, Meme Hatun, Taze Göl, Erzurum, Sarıkamış, Ve Kars'ta Yapmış Oldukları Mezalime Dair Fotoğraflar Vardır.
Anahtar kelimeler
Osmanlı Tarihi Ermeni Meselesi
Alıntı