1720 Sûr-ı Hümâyûn hazırlıkları ve organizasyonu

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Al, Ebubekir
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
Osmanlı tarihinde çok sayıda Sûr-ı Hümâyûn olmakla birlikte, bazıları vardır ki, diğerlerinden ayrılmış, üzerine kitaplar ve kasideler kaleme alınmıştır. Bunlar, I. Süleyman zamanında İstanbul’da yapılan 1530 tarihli, III. Murad devrinde İstanbul’da yapılan 1582 tarihli ve IV. Mehmed devrinde Edirne’de yapılan 1675 tarihli Sûr-ı Hümâyûnlardır.--------------------Although there are many Sûr-ı Hümâyûn in Ottoman history, some of them are separated fromthe others and books and kasides are written on them. These were built in 1530, during the reignof Suleyman I. Murad in Istanbul in 1582 dated and IV. They were built in 1675 in Edirneduring the reign of Mehmed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
History, Turkey, Tarih, Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar