Reverse logistics

Küçük Resim Yok
Tarih
2009
Yazarlar
Karabulut, Naim
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETTERSİNE LOJİSTİK (REVERSE LOGISTICS)Tersine Lojistik, değişik sanayi ve akademi uygulamalarındaki tüm Tedarik Zinciri kademelerini kapsayarak, dünya genelinde yayılmakta olup modern Tedarik Zincirlerinde anahtar güç olmaktadır. Tüketiciler arasında artan çevresel kaygılar ve iade miktarları, tüm şirketlerde Tersine Lojistik sistemlerinin uygulanması ihtiyacını pekiştirmektedir.Bu tez çalışmasında, gerçekleştirilen literatür taraması ile Tersine Lojistik’in temel bilgileri araştırılmış ve Tersine Lojistik sorunlarının içerik analizleri yapılmıştır. Tersine Lojistik kavramları ile İleri Lojistik kavramları karşılaştırılmıştır. Tahmin etme Tersine Lojistikte daha zor iken, İleri Lojistikte tahmin etme nispeten daha kolaydır. Tersine Lojistikte çoktan bire doğru dağıtım noktası varken, İleri Lojistikte birden çoğa doğru bir dağıtım noktası mevcuttur. Tersine Lojistikte sevk rutları tam belli değildir ve ürün yaşam döngüsü daha karmaşık iken, İleri Lojistikte ürün yaşam döngüsü daha yönetilebilir durumdadır. Lojistik ve Tersine Lojistik tanımları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Tersine Lojistik’in önemi, ana avantajları ve yararları ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, bu çalışmada, Tersine Lojistik anlayışını artırmak amacı ile Tersine Lojistik uygulamaları için genel bir çerçeve önerilmiştir. Tersine Lojistik’teki konular, araştırma alanları ve sorunları gözden geçirilmiş, Tersine Lojistik’in araştırma alanları ilgili sorunları ele almak için formüle edilmiş nicel modeller tanıtılmış ve ilgili karşılaştırmalar verilmiştir. Modelleme bölümünde, yenileme teorisinin, makine yenileme sorunlarının modellenmesinde nasıl uygulanacağı ile ilgili örnekler verilmiş olup tek makine sorunu için, miktar bazlı yenileme planı ile zaman bazlı yenileme planı karşılaştırılmıştır. Envanter ve iadeler için stokastik model sunulmuştur. İki-Echelon envanter sistemi için bir kuyruk modeli önerilmiştir. Ayrıca Tersine Lojistik ağ tasarımının Krikke et al. (1999b) Jayaraman et al.(1999) ve Fleischmann et al. (2001) tarafından geliştirilmiş olan üç modern modeli tanıtılmış, ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.ABSTRACTREVERSE LOGISTICSReverse Logistics has been spreading out worldwide, involving all the layers of supply chains in various industry and academia practices. Reverse Logistics has become a key competence in modern supply chains. Increased environmental concerns among consumers and returns volumes strengthen the need for implementing Reverse Logistics systems in every company. In this thesis, the fundamental knowledge of Reverse Logistics is studied by comprehensive literature survey, and a content analysis of Reverse Logistics issues is presented. The concepts of Reverse Logistics are discussed and compared with forward logistics. Forecasting is more difficult for Reverse Logistics, while forecasting is relatively straightforward for Forward Logistics. In Reverse Logistics, there are many to one distribution points, while there are one-to-many distribution points in Forward Logistics. In reverse logistics, routing is not clear and product life cycle issues are more complex while product life cycle is more manageable for Forward Logistics. The definitions of logistics and reverse logistics are studied with the comparison of these terms. Importance and main advantages and benefits of reverse logistics are provided. However, within the study, it was aimed to increase the understanding of Reverse Logistics activities, and to propose a general framework for the Reverse Logistics. Topics in Reverse Logistics, research fields and problems at Reverse Logistics are overviewed, an overview of the quantitative models which have been formulated to tackle the problems related to research fields of Reverse Logistics is presented and these quantitative models which are related to same Reverse Logistics issues are reviewed. In modeling, some examples on how renewal theory can be applied in modeling machine replacement problem are provided, and the quantity-based replacement policy is compared with time-based replacement policy for a single machine problem. A stochastic model for inventory and returns is presented. A queuing model is proposed for the two-echelon inventory systems. Also, an overview of three contemporary models of Reverse Logistics network design, which were developed by Krikke et al. (1999b), Jayaraman et al. (1999), and Fleishmann et al. (2001), is given and they are compared with each other.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tersine Lojistik, Endüstri Mühendisliği
Alıntı
Koleksiyonlar