Özel spor merkezlerinde müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Polat, Ersin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
AmaçBu araştırmanın amacı; Acıbadem Bölgesinde sadece bireysel antrenmanların yapıldığı spor merkezlerinin müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet vermek için müşteri memnuniyetleri ve hizmet kalitesi değerlerinin saptanması ve gerekli ihtiyaçların belirlenmesidir.Gereç ve YöntemAraştırma kitlesel tanımlayıcı çalışmadır.Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılacak olan form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların yaş, cinsiyet, spor merkezlerine geliş amaçları, üyesi oldukları spor merkezlerini duydukları kaynak gibi bilgileri tespit etmek için kullanılacaktır. İkinci bölümde katılımcıların sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında ki düşüncelerini belirlemek için 19 sorudan oluşan 5’li Likert ölçeği kullanılacaktır. Üçüncü bölümde ise katılımcıların müşteri memnuniyeti düzeylerini belirlemek amacıyla 19 sorudan oluşan 5’li Likert ölçeği kullanılacaktır (Ek 1).--------------------PurposeThe purpose of this research; It is the determination of customer satisfaction and service quality values and determining the necessary needs in order to provide a more comprehensive service to the customers of the sports centers where individual trainings are held in Acıbadem Region.Material and MethodThe research is a mass descriptive study.The form to be used as a data collection tool consists of three parts. The first part will be used to determine the information such as age, gender, purpose of arrival to sports centers, source of the sports centers to which they are members. In the second part, a 5- point Likert scale consisting of 19 questions will be used to determine the opinions of the participants about the quality of the services provided. In the third part, a 5-point Likert scale consisting of 19 questions will be used to determine the customer satisfaction levels of the participants (Appendix1).
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sports, Study and teaching, Spor, Öğrenim ve öğretim
Alıntı
Koleksiyonlar