Türkiye ekonomisinde özel teşebbüs (1923 - 1933) (sanayi, ticaret, bankacılık)

Küçük Resim Yok
Tarih
2005
Yazarlar
Şimşek, Osman
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
ÖZETTürkiye Cumhuriyet'inin kurulduğu ilk günlerde liderler kalkınmak için özel teşebbüsün gerekliliğine inanmışlardı. Bunun için ilk yıllarda İzmir İktisat Kongresini toplamak ve Teşvik Tedbirleri çıkarmak gibi birçok girişimde bulundular. Takip eden yıllarda bu çalışmaların ışığında birçok yeni çalışmalar yapılmış ancak bunlar Türkiye'nin mevcut şartlarından dolayı istenilen başarıya ulaşamamıştır. Buna rağmen nadir de olsa özel teşebbüsün hareketlendiği sahalar olmuştur. Örneğin bankacılık alanında gerek yerel gerekse milli olsun birçok özel banka açılmıştır. Ancak mevcut lider kadro 1930'ların sonuna gelindiğinde bu hareketlenmeleri yeterli görmeyerek devletçilik anlayışını benimsemişlerdir.ABSTRACTIn the early days of the foundation of the Republic of Turkey, the leaders believed in the necessity of private enter prise for development. For this, they undertook many nev attempts such as the meeting of İzmir Economy Congress and the putting of Encouragement Measures into effect. In the following years, thank to these improvements many new studies had been run, however, they didn't work due to the existing conditions of Turkey. In spite of this, although occured rarely there had been some sectors of activity in which the private enterprise got into action. For example, in banking sector, many private bank had been opened whether loca lor national. But the existing leader staff, at the end of 1930's, didn't consider these progresses sufficient and accepted the idea of state socialism.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Türkiye, Tarih, Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar