Bankacılık Kanununda Suçlar ve Cezalar (Bankacılık Kanununda Düzenlenen Adli Suç ve Cezalar, Usul Hükümleri ile Yetki ve Cezai Sorumluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Hukuk ve Ceza Hukuku Sistemi İçerisindeki Yeri ve Kanunun Genel Amacı ile Uyumu)

Küçük Resim Yok
Tarih
2008
Yazarlar
Yiğit, Uğur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
Özet
ÖZETTezimizin konusu, bankacılık kanununda suçlar ve cezalardır. Amacı ise, konumuzu oluşturan bankacılık suç ve cezalarının hukuk sistemimiz içerisindeki yerini belirlemek ve bu yere göre bankacılık sektörünün güven içerisinde çalışıp, gelişmesine hizmet edip etmediğini saptamaktır. İncelememiz, ceza hukuk genel hükümler, bankacılık kurumları ve fonksiyonları ve bankacılık suçları, soruşturma ve kovuşturma hükümleri başlıklı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bankacılık suçları ile ceza hukuku arasındaki ilişki ile ceza hukukunda suç ve cezalara ilişkin genel hükümlere yer verilmektedir. İkinci bölümde bankacılık kurumları; düzenleyici ve denetleyici kurumlar, banka ve finans kuruluşları ile yardımcı kuruluşlar olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. Üçüncü bölüm ise bankacılık suçları ile usul hükümleri ve cezaların infazı başlıklı iki ana başlıktan oluşmaktadır. Temizin amacı doğrultusunda yapılan incelemeye dayalı olarak ulaşılan bulgular sonuç kısmında açıklanmaktadır. ABSTRACTThis thesis deals with the crimes and punishments in the field of banking law. It aims to determine their place in our law system and to determine whether they serve the purposes of banking sector accordingly.This thesis is composed of three main parts: general provisions of punishment; institutions, functions of banking; crimes of banking and regulations of investigation and prosecution.In the first part, the relationships between the banking crimes and the criminal law as well as the general provisions regarding crimes and punishments in the context of criminal law are deals with.The second part is composed of three main sections: institutions of banking, institutions of regulation and supervision, institutions of banking and finance together with institutions of assistance.The third part is composed of two main sections: crimes of banking; procedural verdicts; and application of punishments.The findings of this study conducted in line with the purposes of this thesis are presented in the conclusion.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bankacılık Suç ve Cezaları, Bankacılık Hukuku, Bankacılık Kanunu
Alıntı
Koleksiyonlar