Finansal serbestleşmenin iktisat politikalarına etkileri ve finansal krizler

Küçük Resim Yok
Tarih
2008
Yazarlar
Pehlivan, Sedat
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETFİNANSAL SERBESTLEŞMENİN İKTİSAT POLİTİKALARINA ETKİLERİVE FİNANSAL KRİZLERKüreselleşme, 1990’lı yılların son çeyreğinden itibaren tekrar hız kazanmış ve düşünsel, kültürel ve ekonomik ilişkilerde hakimiyetini yeniden kurmuştur. Küreselleşmenin yerleşmesi ve liberal ekonomi politikalarının küresel düzeyde hakim politikalar haline gelişi öncelikle korumacılığa yönelik sermaye kontrollerini tasfiye etmiştir. Sermaye piyasalarının tamamen kontrollerden bağımsız hale gelmesiyle yerleşen serbestleşme, ülkelerin bağımsız iktisat politikaları uygulama olanak ve yeteneklerini geniş ölçüde kısıtlamıştır. Serbestleşme, ülkelerin ekonomik karar alma süreçlerini, hem hacmi hem de dolaşım hızı olağanüstü boyutlara ulaşan küresel sermaye akımlarının etkilerine tamamen açık hale getirmiştir. Temel iktisat politikalarını uygulama imkan ve yetenekleri azalan özellikle gelişmekte olan ülkeler de bu süreçte, sermaye akımlarının yarattığı makroekonomik dengesizlikler ve yeni sisteme uyum sağlayamamanın etkileri ile ciddi finansal krizlere yakalanmışlardır. ABSTRACTTHE EFFECTS OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC POLICIES AND FINANCIAL CRISESGlobalization, came up again in the last quarter of the ninetieth century and dominate the ideologic, cultural and economic relations. The establishment of globalization and liberal economic policies, eliminates capital controls first. Deregulation of financial markets and liberalization constrains the ability and possibility of national states to practice independent economic policies. Liberalization, deepens the effects of the financial flows, both capacity and circulation speed increases remarkably, on economic policies. Especially developing countries’ ability to practice independent economic policies declines in the process of liberalization and imbalances that created by capital flows causes serious financial crises in these countries.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomik Krizler, Küreselleşme, Finansal Krizler, Finansal Serbestleşme
Alıntı
Koleksiyonlar