Hilafetin Osmanlıya devri meselesi ve buna dair bir literatür denemesi

Küçük Resim
Tarih
2019
Yazarlar
Demir, Uğur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Bu çalışma temelde iki bölümden oluşur. Birinci bölümde Mısır’daki son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil’in hilafeti Yavuz Sultan Selim’e devrettiğine dair bugüne kadar tespit edilen kaynaklar ele alındı. Bu minvalde Şaban-ı Şifaî, Şehrizâde Mehmed Mouredge d’Ohsson, Ahmed Cevdet Paşa, Müverrih Atâ, Redhous ve diğer 19. yüzyıl müellliflerinin görüşleri özetlendi. Çalışmanın ikinci bölümünde ise hilafetin devrine dair doğrudan veya dolaylı olarak bilgi veren ve bugüne kadar üzerinde durulmayan kaynaklar ele alındı. Bu bölümde, 16. yüzyıldan itibaren hem Osmanlı hem de Avrupa kaynaklarında hilafetin devrine dair güçlü imaların mevcut olduğu; bu kaynaklarda devirle ilgili imaların 1518 yılından değil de 1516 yılından itibaren başlatıldığı; hilafetin devri bahsinin yalnızca Yavuz Sultan Selim için değil Kanuni Sultan Süleyman için de dile getirildiği iddia edilmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hilafet, Yavuz Sultan Selim, III. Mütevekkil, Kanuni Sultan Süleyman
Alıntı
Koleksiyonlar