İlköğretim sanat eğitiminde program geliştirme

Küçük Resim Yok
Tarih
2003
Yazarlar
Yılmaz, Serdar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
Eğitim modellerinde bilişsel gelişim yanında; duyuşsal, algısal ve devinişsel gelişim baş başa düşünülmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni anlayış çocuğun, yalnızca aklına ve bilincine değil; duygularına, duyularına ve ahlakına gereken önemi vererek bir bütün olarak (bütünsel bir bakış açısıyla) gelişimiyle ilgilenmiştir. Anaokulundan itibaren, ilköğretim ve lise eğitimini bu bütünsel anlayış içindeki programlarla yaşayan ve gelişen birey; bilinci ve duyguları arasındaki dengeyi daha iyi kurabileceğinden kendini daha iyi tanıyabilen ve ifade edebilen birisi olmayı daha olumlu başarabilecektir.. Sanat eğitimi programlarının genel eğitim programlarındaki yeri, önemi ve gerekliliği, sanat eğitimi programları geliştirme yaklaşımları, yöntemleri, stratejileri, hedeflerin hangi kriterlere göre hazırlanması gerektiği, sanat eğitimi programlarının öğeleri ve hem program içindeki çocuğun hem de hazırlanmış programın değerlendirilmesi araştırdığım konulardı.Recently in educational models, beside the cognitival, conceptional progressing; sensitional, perceptional and movemental progressing has been started thinking over and applying. This new integral understanding is interested in not only brain and concept , also senses, feelings and moral of children, that is necessary importance. This complete approach has been fond of children's fully progressing. The person, who are lived and improved by these complete approach from kindergarden, primary and high school, can make, install the balance between his concept and feelings better, than he can be successfull to know and reflex himself to the others possitive.The subjects, that I made a research on, were the place, importance and necessity of art education programmes in general education programmes; how to progress the art education programmes, approaches, processes, strategies, targets, preparing criters; the componens of art education programmes; the evaluation of the child inside of programme and the evaluation of prepared programme.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sanat Eğitimi, İlköğretim
Alıntı
Koleksiyonlar