Hukuk-i esasiye

Küçük Resim Yok
Tarih
1909
Yazarlar
Celaleddin Arif (Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Şubesi Muallimlerinden)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Darülfünun-I Osmanî Hukuk Şubesi Muallimlerinden Celaleddin Bey’in Takrirleridir. Birinci Sınıfa Mahsusdur. Eserde "Ticaret Mekteb-İ Âlisi Kütübhanesi" Ve "Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Kütüphanesi" Mühürleri Vardır. Eserin 2. Sayfasında Matbaa Amblemi Vardır.
Anahtar kelimeler
Ders Kitapları--Anayasa Ve İdare Hukuku
Alıntı