Müntehab çocuk şiirleri, devre-i âliye

Küçük Resim Yok
Tarih
1919
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Maarif-İ Umumiye Nezâreti
Özet
Açıklama
Bilumum Mekâtib-İ İbtidaiye’nin Üçüncü Ve Dördüncü Senelerinde Ezberletilecek, İnşad Edilecek Manzumelerden Mürekkebdir. Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Mührü Vardır.
Anahtar kelimeler
Ders Kitapları--Türk Şiiri Çocuk Şiirleri
Alıntı