Economic growth under uncertainty

Küçük Resim Yok
Tarih
2013
Yazarlar
Bozdoğan, Altan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETBelirsizlik, kavramsal ve fiziksel çevremizi sarmasına rağmen, varlığı özellikle temel ekonomik büyüme teorileri tarafında sıklıkla reddedilir veya gözden kaçırılır. Bu tezin amacı, ekonomik büyümenin belirsizlik altında nasıl etkilendiğini incelemektir. Bunun için yatırım, çıktı, özel tüketim ve hükümet harcamalarıyla ilişkili bazı belirsizlikler ya da aynı şekilde oynaklıklar bulundu. Belirsizlik yerine geçen bir proxy bulmanın temel dayanağı, bu serilerin HP ve CF filtreler yardımıyla devresel öğelerinin çıkarılmasıdır. Daha sonra, bu devresel öğelerin üst üste geçmeyen 5’er yıllık standart sapmaları, ki bu konjonktür dalgalanmaları oynaklığı olarak adlandırılmakta, belirsizlik olarak dikkate alındı. Elde edilen belirsizlik ölçümleri, azgelişmiş, gelişmekte ve OECD ülkeleri üzerine, yatırım, açıklık ve nüfus artışları kontrol edilerek, 1960-2010 dönemi için regrese edildi. Sonuçlar, belirsizliklerin az gelişmiş ülkeler üzerinde çoğunlukla yıkıcı etkisi olduğunu gösterirken OECD ülkelerinde mali belirsizliklerin zararlı fakat zayıf etkileri bulundu. Bir diğer taraftan, gelişmekte olan ülkeler mali politikalardaki artan belirsizlikten yararlanmaktadırlar çünkü devresel harcamalar konjonktür dalgalanmalarını yatıştırmakta ve ABSTRACTDespite uncertainty surrounding the notional and physical environment its presence is often denied or neglected especially by benchmark economic growth theories. The aim of this thesis is to discover how economic growth is affected under uncertainty. To do so, some uncertainties or interchangeably volatilities are derived with respect to investment, output, private consumption and government spending. The lynchpin of finding out a proxy to replace uncertainty is the extraction of the cyclical component of these series through HP and CF filters. Then, non-overlapping 5-year standard deviations of these cyclical components, which are named as business cycle volatility, are regarded as uncertainty. Obtained uncertainty measures are regressed for LDCs, developing and OECD countries over the period of 1960-2010, controlling for investment, openness and population growth rates. The results demonstrate that uncertainties have detrimental effects on LDCs by a majority while for OECD there exists nocuous but weak evidences for fiscal uncertainty. On the other hand, developing countries benefit from increased uncertainty in fiscal policy because they smooth out and ameliorate business cycle fluctuations.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomik Gelişme, Ekonomi Politikası, Belirsizlik, Ekonomik Yönleri
Alıntı
Koleksiyonlar