Siyasal reklamcılıkta yeni medya stratejileri: Amerika ve Türkiye karşılaştırılması

Küçük Resim Yok
Tarih
2013
Yazarlar
Kadıoğlu, Erdem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Anahtar Kelimeler : Siyasal İletişim, Reklam, Seçim Amerika Birleşik Devletleri ÖZETSiyasal reklamcılıkta yeni medya stratejileri: Amerika ve Türkiye karşılaştırılmasıBilindiği gibi demokrasinin ilkeleri arasında halkın temsili, seçimler ve siyasi partiler önemli yer tutmaktadır. Bundan dolayıdır ki siyasal iletişim, demokrasinin bu ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda hassasiyet arz etmektedir. Siyasal iletişim, ilgililer arasında ne derecede etkili gerçekleşirse, hedeflenen başarı düzeyi de o derece fazla olacaktır. Farklı düşünce sistemleri olan insanların zaman içinde kendilerini daha iyi ifade etmeleri adına oluşturdukları siyasi partiler, bu kişilerin kendi seslerini diğerlerine en iyi şekilde duyurabilmeleri için yürüttükleri siyasi kampanyalar ile bu kampanyaların yöntem ve teknikleri, siyasal iletişimde önemlidir. Özellikle seçim döneminde siyasi partilerin adayları, kampanya konusu, kampanyanın yönetimi, kamuoyu araştırmaları, kamuoyu ve seçmenin davranışları, kullanılan kitle iletişim araçları siyasal katılımın kalitesini ve miktarını belirlemektedir. Bu süreci en iyi değerlendiren parti iktidara gelirken, değerlendiremeyen partinin sonunu bile getirebilmektedir.Zamandan zamana, durumdan duruma, ülkeden ülkeye farklılık gösteren siyasal iletişim ve siyasal katılım gelişen teknoloji ile birlikte de kendi farklılığını göz önüne sermektedir. Zamanın tüm gelişmeleri ile birlikte siyasal iletişim ve katılım da değişim ve gelişim geçirmektedir. Örneğin, önceki yıllarda partizanca tutumlar ön planda, seçmene bakış açısı dar boyutta, kampanyalarda kullanılan kitle iletişim araçları kısıtlı sayıda, yapılan kamuoyu araştırmaları az sayıda olup seçimler sonrası elde edilen sonuçlar çoğu zaman belirli bir kesimi memnun ederken; siyasal iletişimde zamana bağlı olarak gerçekleşen yenilikler ile birlikte halkın geneli hatta ve hatta halkın tamamını memnun edecek kampanyalar yapılmaya başlanmış, farklı siyasi düşünceleri olsa bile halkın tamamına ulaşabilmek adına yapılması gerekenler üzerinde yoğunluk verilmeye başlanmıştır. Anlaşılmıştır ki gerçek ve uzun soluklu başarı ancak, halkın farklı kesimlerinin tamamını ayrı ayrı görüp, sorunlarına eğilmek, onların sorunlarına gözle görülür elle tutulur çözümler üretmekle olmaktadır. Bunun için yapılması gerekenler başlarında elbette ki iktidara gelmek adına doğru adayları seçim listelerinde göstermek, halkın gerçek sorunlarını içeren, kamuoyu araştırmaları ile desteklenen doğru kampanya konuları belirlemek ve bunları halka zamanın ve ortamın gerçekliğine uygun kitle iletişim araçları ile sunmaktır. Kitle iletişim araçları ve medyanın, siyasal partilerin halka ulaşmasında aracı görevleri yanı sıra, halka siyasi partilerin düşünceleri, kampanyaları ve çalışmaları ile ilgili yorumlayıcı, açıklayıcı ve yönlendirici rolleri olduğu da bir gerçektir. Medyanın siyasi partiler karşısındaki duruluşları, özellikle oy verme konusunda kararsız kalan kesimin karar vermesi konusunda belirleyici etkisi olmaktadır. Bilindiği gibi medya, konuları sunma şekli ile de gündemi belirleyebilmektedir. Bunun farkında olan siyasi partiler de, kitle iletişim araçlarını kullanarak, özellikle hatırda kalması adına seçim dönemine yakın olmak üzere seçim dönemi ile ilgili hatırda kalıcı, dikkat çekici ve etkileyici reklamlara başvurmaktadır. Bu reklamlar gazete üzerinden reklam verme şeklinde olabileceği gibi, bir tartışma programına katılarak rakiplerin birbiri üzerinde gövde gösterisine dönüşen tartışmalar yapmak şeklinde de olabilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, dijital araçların hayatımıza büyük oranda dahil olması ile birlikte çoğula mesaj verme dönemi sona ermiş, çoğuldan çoğula mesaj verme dönemine girilmiştir. Bu durumda iletişim çift yönlü hale gelmiş ve medya da artık sosyal medyaya dönüşmüştür. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.Keywords : Political Communication, Advertisement, Election, United States of America, ABSTRACTPOLITICAL ADVERTISING IN NEW MEDIA STRATEGIES: THE COMPARISON BETWEEN AMERICA AND TURKEYAs you know, public representation, elections and political parties are highly important among principles of democracy. Therefore political communication is sensible for realisation of those principles of democracy. The more effective political communication takes place among the parties concerned, the targeted level of success will be equally high. Political parties formed in time by people with different systems of opinion to express themselves better, political campaigns carried out by these persons to make their views expressed to others in the best way as well as methods and techniques of these campaigns are significant in political communication. Particularly at times of election, candidates of political parties, scope of campaign, campaign administration, public surveys, public opinion and behaviours of electorates, employed mass communication means determine the quality and extend of political participation. While the party that makes best use of this process comes to power, it could mark the end of political parties that fail to do so. Political communication and political participation that varies from time to time, from circumstance to circumstance, from country to country manifests its own uniqueness together with developing technologies. Along with all developments in time, political communication and participation are going through change and development. For instance, whilst partisan attitudes were abound in recent years, view towards electorates in a narrow dimension, mass communication means employed in campaigns in limited numbers, public surveys conducted in a small number, results obtained in elections usually satisfied a certain segment of people; campaigns were launched to satisfy the public in general and even the entire public in line with innovations taking place in political communication on the basis of time, emphasis is made on what need to be done in order to reach the entire public even though they hold different opinions. It is now conceived that a true and long lasting achievement can be attained through viewing different segments of the public individually, showing an interest in their problems and producing visible and concrete solutions to their problems. For what need to be done in this respect we may list putting up correct candidates in elections in order to come to power, determining correct campaign subjects covering real problems of public and supported by public surveys and presenting them to public with mass communication means compatible with the reality of time and environment. It is a reality that mass communication means and media have intermediary tasks in connecting political parties with public, besides its interpreting, descriptive and guiding role concerning opinions, campaigns and works of political parties before public. The attitude of media towards political parties is determinant particularly with respect to decision of segments which remain indecisive. As known, media can set the agenda also with regards the mode of presenting subjects. The political parties which are aware of this fact may resort to memorable, attractive and impressive publicities at times of election or in the run up to elections particularly to make them memorable by using mass communication means. These publicities could be in the form of advertisement on newspapers or discussions that transform into a show of strength for each competing party by taking part in a discussion aired on TV. In our present day, the period to render messages from one party to multiple parties has come to an end with the developments in technology and comprehensive inclusion of digital devices in our daily life. In this case communication has become two-sided and the media has now turned into a social media. Therefore the modes used by political parties and candidates to present themselves to public and means of media used by them have transformed and become compliant with the development of technology.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Medya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Reklamcılık, Türkiye, Türkiye, Reklamcılık, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Alıntı
Koleksiyonlar