Dağda bulunmuş çocuk

Küçük Resim Yok
Tarih
1923
Yazarlar
Itard, Jean-Marc-Gaspard
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Maarif Vekâleti
Özet
Açıklama
Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Konya Erkek Muallim Mektebi [Kütübhanesi]" Mühürleri Vardır.
Anahtar kelimeler
Çocuk Psikolojisi
Alıntı