Mükemmel halkla ilişkiler değişkenleri bağlamında Türkiye’de müze halkla ilişkileri

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Ilıcak Aydınalp, Ş. Güzin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZET‘‘Mükemmel Halkla İlişkiler Değişkenleri Bağlamında Türkiye’de Müze Halkla İlişkileri’’ adlı tez çalışması, Türkiye’deki müze halkla ilişkiler faaliyetlerinin işleyişini irdeleyerek, devlet ve özel müzelerde gerçekleşen halkla ilişkiler faaliyetlerinin yapılış biçimlerindeki farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu farklılıkların gerekçelerini saptayan çalışma, müzede yer alan halkla ilişkiler departmanlarının görevlerini ve işlevlerini de açıklamaktadır. Yönetimsel olarak kamusal bir anlayışın ağır bastığı Topkapı Sarayı Müzesi ile işletme mantığının yürütüldüğü Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin halkla ilişkiler faaliyetleri departman düzeyinde mükemmel halkla ilişkiler değişkenlerine göre irdelenmiş, irdeleme yapılırken derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak, kurumsal iletişim yetkililerinin görüşleri ile halkla ilişkilerin uygulama alanları bu iki müzede sorgulanmıştır. 86 yıllık bir geçmişe sahip olan Topkapı Sarayı Müzesi’nin Sakıp Sabancı Müzesi ile karşılaştırılması sadece halkla ilişkiler çalışmaları bazında ‘günümüz’ koşullarıyla sınırlandırılmıştır. Böylece gerek bu iki örnek müze, gerekse diğer devlet ve özel müzelerin halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında yapılan değerlendirmelerden yola çıkılarak Türkiye’de müze halkla ilişkilerinin yapılış biçimindeki artı ve eksi yönlerin ortaya çıkarılması sağlanmış ve Türkiye’de müze halkla ilişkilerinin daha mükemmel bir biçimde işlemesi için bir yol haritası oluşturulmuştur. Paris'te ‘Louvre’, New York’da ‘Metropolitan’, İngiltere’de ‘British Museum’ gibi dünyaca ünlü müzelerin tanınması ve kültür endüstrisine dönüşmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde gösterdikleri ‘farkındalıkların’ Türkiye’den iki önemli örnekte nasıl bir değişkenlik gösterdiği sorgulanmış ve sosyal platform olarak müzelerin önemi, popüler kültür ve kültür endüstrisi bağlamında da değerlendirilmiştir.ABSTRACTThe current thesis, named "In The Context Excellent Public Relations Variables Museum Public Relations In Turkey", aims to ascertain the differences between the public relations practices at state-owned and private sector museums through an analysis of the public relations of museums in Turkey. It also dwells upon the responsibilities and functions of the PR departments at museums and attempts to find out the reasons of these differences. The public relations departments of Topkapı Palace Museum, a museum in which a public-state structure is more prominent, and those of Sabancı University Sakıp Sabancı Museum, a museum in which a business enterprise approach is observed, were examined according to the perfect public relations variables. In carrying out this analysis, the views of the personnel responsible for the organizational communication and the application fields of public relations were questioned through a meticulous interview procedure. The comparison of the Topkapı Palace Museum, which has a history of 86 years, with the Sakıp Sabancı Museum was restricted to the conditions of 'today'. Thus, a road map was formed for the better functioning of the public relations of museums in Turkey through the evaluations of the publics relations practices of these two exemplary museums and other state-owned and private museums alike. The 'awareness' by the Louvre Museum in Paris, the Metropolitan in New York and the British Museum in London of the public relation practices and how this awareness helped them to convert into cultural industry pillars was evaluated in the context of the public relations of the two aforementioned museums in Turkey as social platforms of popular culture and cultural industry.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Halkla İlişkiler, Türkiye, Müzecilik
Alıntı
Koleksiyonlar