Bilişim çağında nanoteknoloji olgusu ve iletişim sürecine yansımaları

Küçük Resim Yok
Tarih
2008
Yazarlar
Denizci, Ö. Mert
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
BİLİŞİM ÇAĞINDA NANOTEKNOLOJİ OLGUSU veİLETİŞİM SÜRECİNE YANSIMALARIBilişim bilimi teknolojinin gelişimini sadece teknik donanımın dönüşümüyle değil toplumun ve bireyin temel dinamiklerinin dönüşümüyle de ölçer. Bu bağlamda sosyal bilimler alanı da bu dönüşümden büyük pay almaktadır. Bu dönüşüm çerçevesinde toplumun ve bireyselleşen toplum düzeninin yüzünü ne tarafa çevirdiği de önem kazanmaktadır. Şu anda toplumun tüm katmanlarına gerçek anlamında tanıtımı gerçekleşmemiş olsa da, teknolojik anlamda yüzümüzü döndüğümüz taraf nanoteknoloji dünyasıdır.THE CONCEPT OF NANOTECHNOLOGY IN THE INFORMATION AGEANDITS REFLECTIONS ON COMMUNICATION PROCESSInformation science measure the technological development not only by the technical transformation side also by the basic dynamics of human. In this context, social sciences take an interest from this transformation. At this point side of the society and individualization become important. Presently although presentation not to become true at the all layer of the society, at the technological context right side is the nanotechnology.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Nanoteknoloji, Bilişim, İletişim Teknolojileri
Alıntı
Koleksiyonlar