Envaru’t-Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil

Küçük Resim Yok
Tarih
Yazarlar
el-Beydavi, Kadı Ebü’l-Hayr Nasıruddin Abdul.b.Ömer b.M.b.Ali, eş-Şirazi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
A’la Süresinden Sona Kadar
Anahtar kelimeler
Tefsir
Alıntı