Türk rekabet hukukunda en çok kayırılan müşteri kayıtlarının değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Erbilen, İnci
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
En çok kayırılan müşteri koşulu (MFC), değişken taraflar arasında çeşitli unsurlara ilişkin olarak belirlenebilen bir avantajın, koşuldan faydalanan tarafa en az diğer alıcılara sağladığı kadarının satıcı tarafından sağlanacağının taahhüt edilmesidir.Çalışmamızda, Türk Rekabet hukuku bakımından MFC koşullarının değerlendirilmesi yapılmıştır. MFC koşullarının rekabete ilişkin olumsuz etkileri olmakla birlikte kimi zaman olumlu etkileri olduğu da gözlemlenebilmektedir. Hakim durumda olmayan teşebbüs bakımından dayatılmadığı sürece MFC koşullarının, RKHK m. 4 anlamında rekabeti sınırladığından bahsedilebilecekir. Pazar payı 40% ve altında olan teşebbüsler tarafından MFC koşulunun kullanılması halinde teşebbüs grup muafiyetinden yararlanabilecektir. Pazar payı bu miktarı aşan teşebbüslerin uygulamaları ise Kanun’un m.5’teki bireysel muafiyet şartlarını sağlaması halinde bireysel muafiyetten yararlanması mümkündür. Yine, hakim durumda olan teşebbüs tarafından MFC koşulunun kullanılması sonucunda ilgili pazarda rakiplerin pazara girişi engellemesi halinde RKHK m. 6 anlamında ihlal oluşturacaktır.--------------------MFC clause is an agreement which guarantees the buyer that it will receive that best consitions on various advantages which granted to the other buyers. MFC clauses have both positive and negative effects on competition. This thesis analysed application of Turkish Competition Law in relation to use of MFC clauses. It can be observed that although MFC clauses have negative impact on competition, sometimes positive impacts of the same can be observed. Imposition of MFC clauses by non dominant party which restricts competition, they may constitute restriction in terms of Article 4 of the Act on the Protection of Competition. Undertakings having market share less than 40% can benefit block exemption. For the ones who has market share more than this, their application may have the possibility to exempted under individual exemption which is provided in Article 5 as soon as they met the conditions stated in the Article. Furthermore, undertakings holding the dominant position would constitute an infringement of Article 6 in case use of MFC creates abuse of dominance.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Law, Hukuk, Civil law, Medeni hukuk, Competition, Law and legislation, Turkey, Rekabet hukuku, Turkey
Alıntı
Koleksiyonlar