Delailü’l-Mesail (Şerh) alâ Enamili’r-Resail (Lehu Eydan)

Küçük Resim Yok
Tarih
1284
Yazarlar
Sadi, Hafız Esad Celal.Ahmed b.Mustafa=(Emir Hoca=Emir Hafız), el-Havrani, 1299/1882
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Matbaa-İ Amire