İlköğretim okullarında okuyan ve voleybol sporcusu olmayı seçen öğrencilerin bu seçimlerindeki nedenler ve okul, aile, toplum faktörlerinin etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Aslan Esen, Seher
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETİLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN VE VOLEYBOL SPORCUSU OLMAYI SEÇEN ÖĞRENCİLERİN BU SEÇİMLERİNDEKİ NEDENLER VE OKUL, AİLE, TOPLUM FAKTÖRLERİNİN ETKİSİGelecekte toplumda sorumluluk yüklenecek yetişkinlerin iyi alışkanlıklar edinmesinde gerek bireyler arası gerek toplumlar arası iyi ilişkiler kurulmasında çocukluktan başlayan sporun büyük bir önemi vardır. Çocukların ilkokuldan itibaren sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, iyi alışkanlığın yerleştirilmesinde büyük önem taşır.Sporun ve sporcunun toplumda hak ettiği konuma ulaşması öncelikle spor olgusu içinde geniş bir araştırma yapılmasına, spora başlama ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Temel eğitim döneminde çocuğun sportif gelecekteki başarı durumunun sınırlarını belirlemektedir.Çalışmanın amacı ilköğretim okullarında okuyan ve voleybol sporcusu olmayı seçen öğrencilerin bu seçimlerindeki nedenler ve okul, aile, toplum faktörlerinin etkisini belirlemektir.Araştırma grubunu ilköğretim okullarında okuyan 4., 5., 6., 7., 8.sınıflarda okuyan, kız-erkek sporcu öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmada tarama (survey) modeli kullanılarak veri toplama amacıyla anket uygulanmıştır. 23 soruluk ankete 1000 öğrenci cevap vermiştir.İstatistiki çözümler için SPSS 15.0 (statistical packet fort he social science) programından yararlanılmıştır.Yapılan çalışmada ailenin eğitim ve gelir düzeyinin, ailede sporcu varlığının, çocuğun spor yapması üzerinde etkili olduğu, özellikle ailenin voleybol branşına ilgisinin çocuğun voleybol sporunu yapmasına karşı tutumunu olumlu etkilediği belirlenmiştir. İlköğretim okullarındaki spor malzeme ve tesis yetersizliğinin öğrenciyi spordan uzaklaştırdığı, okulun spora karşı olumlu tutumunun öğrencinin spora karşı ilgisine arttırdığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelime: Spor, voleybol, okul, aile, yönlendirme. ABSTRACTTHE CAUSES BEHİND THE CHOİCES OF STUDENTS İN PRİMARY SCHOOLS CHOOSE TO BE VOLLEYBALL PLAYERS AND THE EFFECTS OF SCHOOL, FAMİLY AND SOCİAL FACTORSSport which is started from childhood has got a big importance for taking good habits and getting good relationsships both between individuals and society fort he adults who will have responsibility in the society. Directing students towards sports activities is really important for appropriating good habits.Sport’s and Sportman’s reaching a good location in society firstly connects to as vast researching in sport and eliminating the factors which affect the success in negative ways.The aim of the study is determining the reason of the decision of elementary school students, who have chosen to become a volleyball player and to gain an insight about how they are effected by school, family and society factors in their decision making process. Girl – Boy athlete students who stil do different sports activities in their elemantary aducation 4th, 5th, 6th, 7th, 8th grades constitude the group of resarch.A poll has been carried out fort he purpose of getting datum by using survey model in research. One thousand students answered the survey which has got 23 questions.SPSS 15.0 ( Statisticial Paket fort he Social Science) has been used for statictics solution.In addition to these, it is stated that increase in physical education activities in elementary schools and application of activities, improvement of the sports environment of students and the favorable attitude of the school administration have a positive affect on the interest level of the students on their sports decisions.Keywords: Sport, Volleyball, School, Family, Direction.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İlköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor, Aile, Spor, Spor, Çocuklarda
Alıntı
Koleksiyonlar