Birinci Cihan Harbine Türkiye'nin girmesi:Maliye Nazırı Cavit Beyin notları

Küçük Resim
Tarih
1944-01-22
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 24-Cavit Bey. Not: 14 Kasım 1944- 17 Hazıran 1945 tarihleri arasında yayımlanmıştır.Ekte 22 Ocak 1944-2 Ocak 1945 tarihleri arasında yayımlanan belgeler bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler
Mehmed Cavid Bey, 1875-1926, Siyasetçiler, Türk, Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918, Alman İmparatorluğu, 1871-1918, I. Dünya Savaşı, 1914-1918, Siyaset ve Yönetim, Dış İlişkiler, Politicians, Turkish, Ottoman Empire, 1288-1918, German Empire, 1871-1918, World War, 1914-1918, Politics and Government, Foreign Relations
Alıntı
Koleksiyonlar