Problem çözmede altı sigma yaklaşımı ve bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2007
Yazarlar
Karabaş, Hasan Tahsin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETAltı Sigma 1990’ lardan itibaren tüm dünya üzerinde pek çok kuruluşun ürün, hizmet veya süreçlerdeki değişkenliği analiz etmede kullandıkları ve istatistiksel araçların yoğun bir biçimde kullanılması ile oluşturulmuş bir yöntemler bütünüdür.Pek çok Altı Sigma programında 3,4 DPMO seviyesinin ancak istatistiksel araçlarla ulaşılabilecek bir hedef olduğu sonucuna varılmıştır. Kuruluşların performanslarının, çıktılarının değişkenliği ile ifade edildiği bu sistem istatistiksel problem çözme mantığından hareketle oluşturulan bir modele (DMAIC) sahiptir. DMAIC değişkenliğin analizinde kuruluşlara isttistiği kullanma yolunda rehberlik eder.Tezimize konu olan Altı Sigma metodları, hem teorik açıdan, hem de uygulama yapılarak ele alınmıştır. İlk iki bölümde çalışmanın teorik yönüne, beşinci bölümde de bir firmadaki uygulama bulgularına yer verilmiştir.İlk iki bölüm Altı Sigma’ nın teorik temelleri ve genel bakış açısı açıklanmaya çalışılmıştır. Altı Sigma metodolojisi adım adım açıklanmış, kullanılan araçlardan bahsedilmiştir. Altı Sigma modeli uygulanmış olan firmaların elde ettikleri kazançlar sıralanmıştır.Son bölüm uygulama yapılan firmadaki Altı Sigma çalışmalarından ve elde edilen bulgulardan oluşmaktadır. Uygulama yapılan firmanın profilinin tarif edilmesinin ardından, Altı Sigma DMAIC modeli uygulanarak yapılan iyileştirmeler izah edilmiştir. Bu çalışmada bir işletmeye Altı Sigma yöntemi uygulanarak iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. DMAIC iyileştirme modeli her aşamada hangi istatistiksel tekniklerin kullanılabileceği bakımından incelenmiştir. ABSTRACTSix Sigma has been a combination of various statistical methods for organizations to analyze the deviation sources in their processes, products or services since 1990s.For most of the Six Sigma programs it is clear that the target 3,4 DPMO is only achievable with the use of statistical methods. The system based on the performance measurement dealing with the deviation of the output has a development model called DMAIC a guide to analyze the dispersion.Six Sigma methods, which are subjects of this thesis, are examined both in theoritical and practical ways. Theoritical parts are included in first two chapter, while practicals are explained in thirth chapter.First two section, theoretical principles and general view of Six Sigma are included. Six Sigma methodology and main tools are covered step by step. Gain and profits, of the firms that carries out Six Sigma applications are listed in the last section.Last chapter, Six Sigma applications in a company and results are shown. After the presantation of company profile, improvments that are performed in according to Six Sigma DMAIC model are described in third section. Also DMAIC is introduced with the know how of the steps and belonging statistical techniques.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kalite Yönetimi, Kalite Kontrolü, Altı Sigma
Alıntı
Koleksiyonlar