Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tarih politikaları (1876-1930)

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Göleç, Mustafa
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
ÖZETBu çalışmada, 1876-1930 yılları arasında, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde tarih politikaları ele alınmıştır. Tarih ve politika ilişkileri ilk olarak devletin “sözlü ve yazılı bir bilgi olarak tarih”e bakış ve onu yönlendirme girişimleri, ikinci olarak da devletin arkeoloji ve müzecilik özelinde “maddi miras olarak tarih”e yaklaşımı üzerinden değerlendirilmiştir. Üç bölümden müteşekkil olan tezin giriş bölümü tarih ve politika arasındaki kavramsal ilişkilere ayrılmıştır. Birinci bölümde 1876-1930 dönemi tarih politikalarını anlamak üzere Osmanlı-Türk tarih yazıcılığının gelişimi incelenmektedir. İkinci bölümde devletin tarih yazımı karşısında uyguladığı sansür ve taltif/teşvik uygulamalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise arkeoloji ve müecilik politikaları üzerinde durulmaktadır.ABSTRACTIn this study, history policies in transition process from the Ottoman Empire to the Turkish Republic in between 1876-1930 are handled. Relations between history and politics are evaluated firstly from the state’s view of “history as a spoken or written knowledge” and its attempts to redirect it; secondly from the state’s approach to “history as material inheritance” especially to archaeology and museology.The dissertation is composed of three parts. The introduction part is left to conceptual relations between history and politics. In the first part, Ottoman-Turkish history writing is examined to undestand history policies of the years between 1876-1930. In the second part, the state’s implementations of censorship and awarding/encouragement are given place. In the third part, archaeology and museology policies are emphasized.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Tarih, Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1918, Cumhuriyet Tarihi
Alıntı
Koleksiyonlar