XV. yüzyıl edvar kitaplarında enstrümanlar

Küçük Resim Yok
Tarih
2015
Yazarlar
Tüfekçioğlu, Seda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Anahtar Kelimeler : Enstrümanlar, Çalgı, XV. yüzyıl, Edvâr KitaplarıÖZETXV. YÜZYIL EDVÂR KİTAPLARINDA ENSTRÜMANLARXV. yüzyıla bakıldığında mûsikî nazariyatı konusunda yazılmış eserlerin hayli fazla olduğu görülmektedir. Özellikle XIII. yüzyılda Safiyyüddin’in yazmış olduğu Kitabü’l-Edvâr adlı eseri üzerine bu dönemde eklemeler ve genişletmeler yapılarak edvâr yazma geleneği devam etmiştir. XV. yüzyılda yazılmış bu eserler içinde pek çok konunun yanı sıra enstrümanlar hakkında ayrıntılı bilgiler verildiği tespit edilmiştir. Çalışmamızda XV. Yüzyıl edvâr sahipleri, edvâr sahiplerinin bu enstrümanların ne şekilde açıkladığı anlatılmıştır. Ayrıca sosyal hayatta enstrümanlar, enstrümanlar ile icra edilen eserler, sâzende ve hânendelere yer verilmiştirKeywords : Instruments, 15th century, Edvâr BooksABSTRACTINSTRUMENTS IN 15th CENTURY EDVÂR BOOKSWhen 15th century is analyzed, it is observed that works written in musical theoretics are dramatically a lot. By applying additions and enlargements especially on Kitabü’l-Edvâr written by Safiyyüddin in 13th century, the tradition in writing edvâr boks continued. Besides many issues, it’s obtained that the detailed information about instruments were given in the edvâr books written in the 15th century. In our work, 15th. century edvâr owners and the way how the edvâr owners explained the instruments are reported. The instruments in social life, works performed by the instruments, the musicians who played the instruments are also included.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İslam tarihi, Türk musukisi, Müzik aletleri
Alıntı
Koleksiyonlar