Şerh-i bostan

Küçük Resim Yok
Tarih
1871
Yazarlar
Sudi Bosnevî
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Ön Ve Arka Cildler Bezemelidir. Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Darülmuallimîn Kütübhanesi" İle Matbaa (Darü't-Tıbaati'l-Âmire) Mühürleri Vardır.
Anahtar kelimeler
İran Edebiyatı İran Şiiri
Alıntı