Fihrist-i Tuhfetü’n-nüzzar fi garaibi’l-emsar ve acâibi’l-esfar Seyahatnâme-i İbni Batuta

Küçük Resim Yok
Tarih
1922
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Eserde "Ticaret Mekteb-İ Âlisi Kütübhanesi" Ve "Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Kütüphanesi" Mühürleri Vardır. Kapak Bezemelidir.
Anahtar kelimeler
Seyahatnameler--İbni Batuta
Alıntı