Kur’an-ı Kerim’de İstiaze

Küçük Resim Yok
Tarih
2006
Yazarlar
Tan, Mesud
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
KUR’ÂN-I KERİM’DE İSTİÂZEBu araştırmada “Kur’an-ı Kerim’de İstiâze” konusu ele alınmıştır. Giriş bölümünde insanın Kur’an-ı Kerim’e göre olumlu ve olumsuz özellikleri kısaca anlatılmıştır. Birinci bölümde istiâze kelimesinin anlamı ve unsurları üzerinde durularak bu kavramla ile ilgili hususlar incelenmiştir. İkinci bölümde ise istiâze kelimesinin kökü olan “el-avz” ve türevlerinin geçtiği ayetler ışığında, şerlerinden kaçınılması için istiâze yapılması emredilen konular ele alınmıştır. Son bölümde de daha açıklayıcı olması bakımından Kur’an-ı Kerim’de bulunan sığınma örneklerinden bazılarına yer verilmiştir.İstiâze maddî, manevî ve ahlakî her türlü tehlikeden beşer üstü bir varlığa sığınmak demektir. Kur’an-ı Kerim sığınılması gereken şerleri sayarken zararlarına binaen en tehlikeli olanları zikrederek bunlardan Allah’a sığınmayı emretmiştir. Bunların başında şeytan, vesvese verenler, gasık, neffasât, haset edenler, mütekebbir, tağut, cehalet ve haksızlık yapmak gelmektedir. İnsan bu şerlerden Allah’a sığındığında aynı zamanda akla gelebilecek bütün şerlerden de sığınmış olur. Böylece dünya ve ahiret mutluluğuna erişir. ABSTRACTThe subject of this study is “Invocation in The Quran”. In theIntroduction man’s pozitive and negative characteristics consideringThe Quran have been shortly mentioned. In the First Chapter, themeaning of Invocation (istiaze) and its effect have been studied. InThe Second Chapter in the ligth of the versus in which the word (elavz),origin of Invocation (stiaze), and words derived from the word(el-avz) taken place subjects enjoined to refuge from them arediscussed. In the Last Chapter some examples in the Quran have beengiven.Invocation is to seek refuge with superhuman being from everykind of hazards. The Quran has cited the evils from the mostdengarous as follows Satan, Whispers, Black Darkness, Envious,Arogant, Ignorance, Unjustice. When people seek refuge with Godfrom these evils, will be pleased in the World and the Hereafter.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kur’an, ı Kerim, İslam Dini, Tefsir
Alıntı
Koleksiyonlar