Zafername-i Sabit (Kırım Hani Selim Girayı Karşılama Merasimi

Küçük Resim Yok
Tarih
1299
Yazarlar
Sabit, Alaeddin Ali el-Bosnavi el-İstanbuli, 1124/1712
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Ebüzziya Matbaası