Barkod teknolojisini kullanarak hastanelerde sarf malzemeleri yönetimi uygulaması

Küçük Resim Yok
Tarih
2006
Yazarlar
Alkan, Erhan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETBARKOD TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK HASTANELERDE SARF MALZEMELERİ STOK YÖNETİMİGelişen teknolojinin yarattığı değişim hayatımızın her alanında etkisini gösterirken, işletmelerin teknolojiyi kullanma düzeyi, varlıklarını sürdürmelerinde önemli bir unsur haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin güçlendirdiği parametrelerden biri olan yaşamın zaman boyutu, doğru zamanda doğru hamleler yapılmadığı takdirde firmaların aleyhine işlemektedir. Çünkü değişimin hızı ortamdaki değişkenlerin algılanmasında belirsizliğe neden olmaktadır.Teknolojik gelişmelerin güçlendirdiği parametrelerden biri olan yaşamın zaman boyutu, doğru zamanda doğru hamleler yapılmadığı takdirde firmaların aleyhine işlemektedir. Çünkü değişimin hızı ortamdaki değişkenlerin algılanmasında belirsizliğe neden olmaktadır.Değişen ve gelişen rekabet ortamında belirsizliği ortadan kaldırmak için gerekli olan bilginin zamanında üretilmesi, firmaları geleceğe taşıyan yöneticiler için çok önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktada teknolojiyi kullanan bilişim sistemleri, kendi varlığının sebebi yine kendisi olarak, yöneticiler için bilginin üretilmesinde kullanılan vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak gündeme gelmektedir. Üretilen her yeni bilgi firmayı diğer rakiplerinden üstün kılmakta ayrıca yeni bilgi ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.Bilişim teknolojilerinden barkod teknolojisi süreç takibinde ve malzeme tanımlamalarında belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Hastanelerde yaşanan en önemli problemlerden biri de sarf malzemelerinin takibinde yaşanmaktadır. Malzemelerin çeşidinin fazla olması ve çok farklı ölçeklerde harcanması, bu farklılık sebebiyle departmanlardan hastalara sarfın sisteme girişinde yaşanan zorluklar, barkod teknolojisinin hastanelerde kullanımını engellemektedir.Ürünlerin sınıflandırılmasında ve tanımlanmasında farklı bir barkod tekniğinin kullanılması ile hastane özelinde oluşturulacak barkod ile takipte kolaylık sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Departmanlardan hastalara sarfta kullanılacak bilişim sistemi ve iş akışı ile bu problemlerin üstesinden gelinebilecektir. ABSTRACTSTOCK MANAGEMENT EXECUTION OF EXPENDING MATERIALS BY USING BARCODE TECHNOLOGYWhile changes that coused by improvements in technology, influencing our life, level of technology usage in a company becomes an important parametere to grow. Another parametere that becomes stronger with technologic improvements is time dimension of life. If a company wouldnt do right actions in right time, this will influences company negatively. Because speed of change causes to uncertainty on perceiving parameters that plays important roles in the condition.In competitive atmosphere which is changing and growing, to produce the information in right time that remove uncertainty, is so important need for the managers who carries company to the future. So information systems that uses the technology which are being used on producing information are so important for managers. Each new information makes the company more advantageous against to others. On the other hand, new information requirement is a need again.Barcode technology is being used to remove uncertainty in process management and material definition. One of the most important issue in hospitals is stock management of expending materials. There are many material types at hospitals and they are being measured with different measurements. Because of that inserting expent materials to the system is an important issue to use barcode technology at solution.If materials kategorization and definition reviewed and new barcode system which is private for company is improved, facilitates materials to manage the materials.Using barcode technology and barcode on departments can easily help to overcome the issues.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kodlama Kuramı, Stok Yönetimi, Hastaneler, Barkod
Alıntı
Koleksiyonlar