[Refahiye Kaymakamlığı Dahiliye Nazırı Müsteşarı tarafından Nikagos Agusyan'ın tayini hakkında yazı]

Küçük Resim
Tarih
1335
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 77/A-Ermeniler
Anahtar kelimeler
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918, Türkiye, Ermeniler, Yazışmalar, Ottoman Empire, 1288-1918, Turkey, Armenians, Correspondences
Alıntı
Koleksiyonlar