Xinjiang issue from the perspective of Russia and Central Asian countries

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Shukurbekova, Nagima
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Bu araştırma, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde etnik azınlıklara yönelik Çin politikasına karşı konumlarını incelemekte ve Sincan sorununun bu ülkelerin iç siyasetindeki tezahürlerini analiz etmektedir. Sincan sorununu Çin ulusal politikasının bir başarısızlığı olarak gören ve bunu insan haklarının ihlali olarak kınayan Batı ülkelerinin aksine Rusya ve Orta Asya ülkelerinin hükümetleri, Çin hükümetinin bölgeyi istikrara kavuşturma ve üç kötülük olarak adlandırdıkları ayrılıkçılık, aşırılıkçılık ve terörizm ile mücadelesindeki başarılarını vurgulamaktadırlar. Rusya, Batı’yı Sincan meselesini siyasallaştırması ve Çin’e karşı siyasi bir araç olarak kullanmasını eleştirerek Çin’in ulusal azınlıklara yönelik politikasını desteklemektedir. Orta Asya'daki diğer komşularının aksine çok sayıda Uygurların yaşadığı Kazakistan ve Kırgızistan, Çin ile Uygur diasporası arasında manevra yapmaya çalışmaktadır. Ayrıca, bu iki ülkenin halkları, Sincan’daki etnik Kazakların ve Kırgızların durumuyla ilgilenmekte ve hükümetlerden önlem almalarını istemektedirler. Çalışma, Rusça ve İngilizce kaynaklara dayalı olarak yapılmıştır.--------------------This research paper examines the positions of Russia and Central Asian countries on the Chinese policy regarding ethnic minorities in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and analyzes the manifestation of the Xinjiang issue in the domestic politics of these countries. In contrast to the Western countries that consider the Xinjiang issue as a failure of Chinese national policy and condemn it for the violations of human rights, the governments of Russia and Central Asian countries are emphasizing the achievements of the Chinese government in stabilizing the region and in fighting three evils of separatism, extremism and terrorism. Russia is decidedly supporting Chinese policy towards national minorities criticizing the West for the politization of the Xinjiang issue and for using it as a political instrument against China. Kazakhstan and Kyrgyzstan, where unlike in other neighbors in Central Asia a large number of Uyghurs live, are trying to maneuver between China and Uyghur diasporas. Furthermore, the publics of these two countries are concerned about the situation of ethnic Kazakhs and Kyrgyz in Xinjiang and appealed to the governments to take measures. The study was conducted based on the resources in Russian and English languages.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Political science, Siyasal bilim, International relations, Uluslararası ilişkiler, Uighur (Turkic people), Uygurlar
Alıntı
Koleksiyonlar