Diş çekimli ortodontik tedavi gören vakalarda, interdental septumun inceltilmesinin ortodontik diş hareketi üzerine etkisinin incelenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Yılmaz, Melis Alyan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Özet
Diş Çekimli Ortodontik Tedavi Gören Vakalarda, İnterdental Septumun İnceltilmesinin Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi1. ÖZETAmaç: Bu tez çalışmasının amacı, interdental septum inceltmesinin kanin distalizasyonu hızına, üst molar ve kaninlerdeki rotasyon miktarına ve üst birinci molarlardaki ankraj kaybına etkisinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alt ve/veya üst birinci premolar çekimleri yapılmış, yaş ortalamaları 17.81±2.37 yıl olan toplam 19 hasta/20 vaka dahil edilmiştir. Hastaların diş çekimleri yapıldığı gün, bir taraftaki çekim boşluğunun mezial duvarında cerrahi mikromotorla inceltme yapılmıştır. PG retraktörler ile kaninlere 150 gram distalizasyon kuvveti uygulanmıştır.Bulgular: Distalizasyon hızı çalışma tarafında üst çenede 0,12±0,02 mm/gün, kontrol tarafında 0,05±0 mm/gün, alt çenede çalışma tarafında 0,09±0,01 mm/gün ; kontrol tarafında 0,05±0,02 mm/gün bulunmuştur. Alt ve üst çenede çalışma ile kontrol grupları arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p˂0,01). Distopalatinal rotasyon miktarı üst kaninlerde çalışma tarafında 11,09º, kontrol tarafında 7,7º bulunmuştur, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p˂0,01). Birinci molarlardaki ankraj kaybı çalışma tarafında 1,53±0,66 mm/gün, kontrol tarafında 1,62±0,57 mm/gün bulunmuştur, fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p˃0,05). Birinci molarlarda meydana gelen meziopalatinal rotasyon çalışma tarafında 1,9±0,32º, kontrol tarafında 3,94±0,28º bulunmuştur, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p˂0,01).Sonuç: İnterdental septumun inceltilmesi, diş hareketini hızlandırır.Anahtar Sözcükler: Distalizasyon, Diş Hareketi, Hızlı Diş Hareketi, Kortikotomi, Septum İnceltilmesiEvaluating the Effect of Interdental Septum Reduction on Orthodontic Tooth Movement in Extraction Cases 2. SUMMARYAim: The aim of this present study was to evaluate the effects of interdental septum reduction on canine distalization speed, anchorage loss of upper first molars and rotation of upper canines and first molars.Material and method: The sample consisted of 19 patients/20 cases who had lower and/or upper first premolar extractions and whose mean age were 17.81±2.37 years. After extractions were done, interdental septum reduction was performed on one side’s mesial wall of extraction socket with surgical micromotors on the same day. 150 grams of distalization force was applied to the canines with PG retractors.Results:The rate of canine distalization for upper jaw was found 0.12±0.02 mm/day on the experiment side, 0.05±0 mm/day on the control side and for the lower jaw, 0.09±0.01 mm/day on the experiment side and 0.05±0.02 mm/day on the control side. The differences were found to be statistically significant on both jaws (p˂0.01). Distopalatinal rotation of the upper canines was found 11.09º on the experiment side and 7.7º on the control side. The difference was found to be statistically significant (p˂0.01). The anchorage loss of upper first molars was found 1.53±0.66 mm/day for the experiment side and 1.62±0.57 mm/day for the control side. The difference was not statistically significant (p˃0.05). The mesiopalatinal rotation of upper first molars was found 1.9±0.32º on the experiment side and 3.94±0.28º on the control side. The difference was found to be statistically significant (p˂0.01).Conclusion: Interdental septum reduction accelerates the tooth movement.Key Words: Distalization, Tooth Movement, Rapid Tooth Movement, Corticotomy, Septum Reduction
Açıklama
Anahtar kelimeler
Diş Sağlığı, Diş Hekimliği, Ortodonti, Diş Hekimliği, Diş Çekimi, Dişetleri, Ortodonti
Alıntı
Koleksiyonlar