Üretim işletmelerinde nanoteknoloji kullanımı ve üretim maliyetleri üzerine etkileri

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Ulutepe, Çağrı
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Anahtar Kelimeler :Maliyet, Nanoteknoloji ÖZETÜRETİM İŞLETMELERİNDE NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI VE ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİGünümüzde dünya ticaretinde sınırların kalkması küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Haberleşme ve taşımacılık alanlarındaki gelişmeler ticareti daha elverişli hale getirmiştir. Böylelikle yeni teknolojileri geliştirip ürünlerine uygulayabilen ülkeler Dünya ticaretinde ezici üstünlüklerini sürdürebileceklerdir. İşte yeni teknolojiler denilen bu kavramın içinde artık nanobilim ve nanoteknoloji bulunmaktadır. Endüstri devrimi gelişimini tamamlamış olup, enformasyon devrimini yaşadığımız günümüzde bilgisayar çağı giderek yerini nanoteknoloji çağına bırakacaktır.Bu çalışmada; nanoteknoloji kavramı tanımlanmış, gelişmiş ülkelerin ve bu ülkelerin özel sektör kuruluşlarının nanobilim alanında ne gibi çalışmalar yaptıkları aktarılmış, hemen hemen her alanda kullanılan nanoteknoloji uygulamaları ana sektörler bazında incelenmiştir. Bunun yanında nanoteknolojinin maliyetler açısından kısa ve uzun dönemde işletmeler için ne gibi değişimler meydana getirdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Keywords :Cost, Nanotechnology ABSTRACTTHE USE OF NANOTECHNOLOGY IN THE INDUSTRIES AND ITS EFFECTS ON THE PRODUCTION COSTSIn today's world the phenomenon of globalization has revealed by removing the borders to trade. The developments in the fields of communication and transportation make the trade more serviceable. By developping new technologies, countries which can implement their products in world trade will be able to continue their overwhelming superiority. That this concept which is called new technologies now contain nanoscience and nanotechnology as well. The industrial revolution has completed the devolopment of itself we are on today living the age of information revolution, computer era will leave its place to nanoscience era.On that study; the concept of nanotechnology has defined, and the kind of work which developped countries and these countries private sectors do in the field of nanoscience has been transferred. The nanotechnology applications which are used in almost every field are examined on the basis of the main sectors. Moreover; Nanotechnology have been studied in terms of its cost in the short and long term that has caused what kind of changes for business.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Muhasebe, Nanoteknoloji
Alıntı
Koleksiyonlar