[Ankara Kastamonu Hey'et-i Tahkîkiyyesi a'zâsından Gâlib Paşa ile mülâkât]

Küçük Resim
Tarih
9999
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Tahkîk Heyeti âzâsı Gâlip Paşa ile İstanbul'a dönüşü sonrası Ankara'daki durum hakkında yapılan mülâkatın müsveddesi. Galip Paşa mülâkatta Ankara'nın kötü bir yönetim ve başıboşluk nedeniyle ihmal edilmiş olduğunu söyleyerek, orada Millî bir teşkilât olduğu rivayetinin bir söylentiden ibaret olduğu yönünde görüş belirtiyor.
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: Milli Mücadele
Anahtar kelimeler
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918, Türkiye, Tarih, Siyaset ve Yönetim, Kurtuluş Savaşı, 1918-1923, Milli Mücadele, Ottoman Empire, 1288-1918, Turkey, History, Politics and Government, Revolution, 1918-1923, National Struggle
Alıntı
Koleksiyonlar