Afganistan'ın ekonomik büyümesinde tarımın rolü (2002-2016)

Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
İshanch, Ahmad Farhad
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
Özet
Dünya genelinde ve bölge bazında değerlendirildiğinde Afganistan, bir tarım ülkesi olarak kabul edilir. ABD Uluslararası İşbirliği Ajansı (USAID) ve tarım istatistiklerine göre, Afganistan halkının %80’i tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. Afganistan’ın gayri safi milli gelirinin %52’si tarım sektöründen sağlanmaktadır. Ülke ihracatında tarım ve hayvancılık sektörü önemli bir paya sahiptir. Afganistan gerek coğrafi konumu gerekse toprakları yönüyle avantajlı bir bölge olmasına karşın bölgede güncel tarım teknolojisinden yararlanılmamaktadır. Ayrıca yeterli sayıda soğuk depo odaları ve ambalajlama sistemi de mevcut değildir. Ancak Afganistan’ın tarım için ayrılan topraklarda güncel tarım teknolojisi olarak belirtilen ilaçlama sistemi, ambalajlama sistemi, lojistik transport sistemi gibi imkanlardan yararlanarak üretim gerçekleştirmesi ve bu üretimle elde edilen tarımsal ürünleri dünya pazarlarına ulaştırılması gerekmektedir. Bu şekilde ülkenin problemleri olan işsizlik, gelir düzeyinin düşük olması, yasa dışı insan göçü ve mülteci sorunlarına önemli ölçüde çözüm sağlanmış olur. Ayrıca toprakların önemli bir kısmı tarım için aktif kullanıldığında uyuşturucu ekimi azalacağı için muhalif güçlerin de gelir kaynağı azalmış olacaktır. Bu bağlamda ülke genelinde barış, nispeten sağlanacaktı--------------------Afghanistan is considered as an agricultural country when evaluated worldwide and on a regional basis. According to the US Agency for International Cooperation (USAID) and agriculture statistics, 80 %of Afghanistan’s people are active in agriculture and animal husbandry. 52 %of Afghanistan’s gross national income is provided by the agricultural sector. The agriculture and livestock sector has an important share in the country’s exports. Although Afghanistan is an advantageous region both in terms of its geographical location and lands, up-to-date agricultural technology is not used in the region. In addition, there are not enough cold storage rooms and packaging systems. However, Afghanistan has to make production in the lands reserved for agriculture by making use of opportunities such as the pesticide system, packaging system, logistics transport system, and the agricultural products obtained by this production must be delivered to the world markets. In this way, a significant solution is provided to the problems of unemployment, low income, illegal human migration and refugee problems. In addition, when a significant part of the land is actively used for agriculture, the cultivation of drugs will decrease, and the income source of the opposition forces will also decrease. In this context, peace will be relatively achieved throughout the country.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Economic development, Agriculture, Afghanistan, Ekonomik kalkınma, Tarım, Afghanistan
Alıntı
Koleksiyonlar