Çağdaş kural dışı tekfirciliğin yapısal unsurları üzerine bir model denemesi-II

Küçük Resim
Tarih
2016
Yazarlar
Aydınalp, Halil
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Öncelikle çağdaş kural dışı tekfircilik bütün değişkenlerin bağımlı olabildiği çoğul, fakat dengeli bir yaklaşımla kavranabilecek bir vakıadır. Hangi makro yapısal unsurun ne kadar etkili olduğu kişi ve gruplar yanında, sosyal bağlama göre de değiş- kenlik arz eder. İkinci olarak, tekfirciliğin temelinde bir algı ve inanma düzeyi olarak dini yorum yatar. Bu algı ve inanma düzeyini meydana getiren yorumlama biçimi öne sürdüğümüz modelde içerden ve dışardan birbirini tetikleyen faktörlerin etkisi altında şekillenir. İçerden faktörler birinci makalede ele alınmıştı. Dışarıdan faktörler ise “Modernleşmenin Zemini Olarak İslam Dünyasında Daralma ve Çatışmalar”, “Modernleşme Krizi” ve “Sosyal Bütünleşme Krizi” şeklinde üçlü bir yapı olarak karşımıza çıkar. Çağdaş tekfircilik, otorite boşlukları ve iç çatışmalar tarafından tırmandırılmaktadır. Otorite ve devlet problemini çözmeden tekfir probleminin çözülmesi muhaldir. Diğer taraftan sadece zihniyet değiştirme faaliyetleri de yeterli değildir. Makul bir modernleşme süreci içinde refahın orta tabakalara doğru yayılması gerekmektedir. O zaman sivil siyaset araçları gelişerek marjinal eğilimler sistemle bütünleşme fırsatı yakalayacaktır
Açıklama
Anahtar kelimeler
Çağdaş tekfir, tekfiri-selefi din yorumu, ideolojik tercümeler, otorite ve tekfircilik
Alıntı
Koleksiyonlar